Over ons

Onze gegevens

Contactgegevens

Naam: Stichting Bibliotheek Brunssum
Bezoekadres: Rumpenerstraat 147, 6443 CC Brunssum
Postadres: Postbus 444, 6440 AK Brunssum
Telefoonnummer: 045 - 4007560
E-mail: info@bibliotheekbrunssum.nl
IBAN nummer: NL91INGB0001057234
KvK nummer: 41070458
BTW nummer: 0030.37.253.B.01  

AVG:
Functionaris gegevensbescherming:
Theo Kusters, 06-51194118
theo@privacycollectief.nl

Bestuur

Dhr. K. van Nieuwenhoven, voorzitter
Mevr. M. Houben, penningmeester
Mevr. M. Leurs, secretaris
Dhr. R. Schreurs, bestuurslid
Dhr. C. van de Bunt, bestuurslid

Onze doelstellingen

1) Informeren (kennis en informatie)
Goed geïnformeerde burgers die zich in vrijheid en welvaart kunnen
ontplooien om zodoende te kunnen participeren aan de samenleving en ons
democratisch systeem. Dit vraagt juist in het laaggeletterde Parkstad,
waar veel langdurig werklozen en mensen met een laag inkomen wonen, om
goed uitgeruste bibliotheken die als toegangspoort tot kennis, cultuur
en informatie fungeren.

2) Leren (ontwikkeling en educatie)
Om mee te kunnen komen in onderwijs, werk en de samenleving is
ontwikkeling en kennis nodig. Naast het onderwijsmaakt Bibliotheek
Brunssum deel uit van de kennisinfrastructuur van Brunssum.De
bibliotheek helpt mensen in ori├źntatie, en door een veelzijdig aanbod
datgene te ontwikkelen wat houvast biedt om mee tekunnen doen.

3) Lezen (lezen en literatuur)
Lezen en leesvaardigheden zijn meer dan ooit noodzakelijk om mee te
kunnen doen in de samenleving. Het lezen van eenverzekeringspolis, een
arbeidscontract, de bijsluiter van de medicijnen, een huurcontract,
hypotheekakte of informatie op internet vraagt leesvaardigheden die meer
dan gemiddeld ontwikkeld zijn. Om goed te kunnen lezen moet je er vroeg
meebeginnen en het vooral ook bijhouden.