Activiteiten in de Week van de Alfabetisering in Bibliotheek Brunssum

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk beter als iedereen kan meedoen. Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 t/m 9 september 2018 de Week van de Alfabetisering.

In deze week Week van de Alfabetisering vinden er bij Bibliotheek Brunssum de volgende activiteiten plaats:

- Voor Taalgroep Brunssum is er dinsdag 4 september een lunch als aftrap van het nieuwe schooljaar. De lunch wordt verzorgd door 'Betere Buren'. Indien mogelijk zal wethouder Hugo Janssen aanschuiven. Verder zijn er 2 taalambassadeurs aanwezig die worden geïnterviewd voor een artikel in het Stadsjournaal Brunssum. Als afsluiting worden er taalspelletjes gespeeld met alle aanwezigen, onder leiding van 3 begeleiders en een docent van het Arcus college.
Tijdstip: 12.00-14.00 u. Besloten bijeenkomst

-  Donderdag 6 september van 10.30-11.15 u. kunnen ouders met hun baby of dreumes (4-24 maanden) in de Bibliotheek een workshop 'Muziek op schoot' bijwonen. De workshop vindt plaats in het kader van BoekStart en wordt verzorgd door Veron Jongstra, docent van muziekschool SMK. De toegang is gratis; aanmelden verplicht: ltimmermans@bibliotheekbrunssum.nl of 045-4007560.

Boekstart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jongen leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatsjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.