Lezing: Zó kom ik in mijn element

21 maart 2019, van 19:00 tot 20:30 | Bibliotheek Brunssum

Kosten: € 4,00 voor bibliotheekleden, € 5,00 voor niet-leden

In deze interessante lezing wordt ingegaan op het onlangs verschenen boek 'Zó kom ik in mijn element'. Hierin wordt het temperament van kinderen beschreven op basis van de vier verschillende natuurelementen (vuur, water, lucht en aarde).

De auteurs van dit boek, Rina Penners, Liesbeth Knabben en Maria Pastoor, vertellen in deze lezing over de theorie van de zogenaamde vier elementenleer.
Deze leer beschrijft de elementen vanuit de natuur: vuur, water, lucht en aarde. De eigenschappen van deze elementen zijn ook terug te vinden in het
temperament van de mens. Het temperament van iemand is een mengsel van deze vier elementen. Het woord temperament is afgeleid van het Latijn 'tempere' dat mengen betekent. Iedere persoonlijkheid bestaat dus uit een unieke verhouding van dit mengsel.
De vier elementenleer is de grondlegging van de moderne westerse geneeskunde. De laatste jaren komt de belangstelling zowel in de reguliere zorg als in het bedrijfsleven steeds meer terug. De toepassingsmogelijkheden zijn onbegrensd. De vier elementenleer streeft naar een evenwicht, waarin lichaam en geest in balans zijn.
De schrijvers van het boek/sprekers bij deze lezing zijn ervan overtuigd is dat de elementenleer een waardevol en onmisbaar instrument is bij het begrijpen van kinderen en omgaan met hun gedrag. Zij hanteren het motto: "Ieder kind is een open boek, maar om erin te kunnen lezen moet je als leerkracht het goede 'alfabet' hanteren". Het boek biedt daartoe veel handvatten en geeft nieuwe inzichten en kan ook ouders ondersteunen in de begeleiding en opvoeding van hun kinderen.